Połączenie montażowe Brother Mfc490cw Color Inkjet All In One

Brother MFC-490cw Color Inkjet All-in-One to wielofunkcyjny urządzenie drukujące, kopiujące, skanujące i faksujące dla użytkowników domowych. Urządzenie pozwala drukować dokumenty i zdjęcia z szybkością do 33 stron na minutę, a także kopiowanie dokumentów w kolorze. Urządzenie posiada również funkcję skanowania, umożliwiającą skanowanie dokumentów i zdjęć do formatu PDF. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest idealne dla użytkowników domowych, którzy chcą mieć dostęp do zaawansowanych funkcji drukarki w niewielkiej przestrzeni. Urządzenie wyposażone jest w połączenie bezprzewodowe, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo wydrukować dokumenty i zdjęcia zarówno z komputera, jak i z urządzeń mobilnych.

Ostatnia aktualizacja: Połączenie montażowe Brother Mfc490cw Color Inkjet All In One

Oryginalny zestaw wysokowydajnych tuszy Brother LC-1100VALBP

Zestaw LC-1100VALBP składa się z tuszy w kolorach: czarny, cyan, magenta oraz żółty. Wydajność druku każdego z kolorów wynosi do 325 stron, natomiast tuszu czarnego do 450 stron.

Jak podłączyć drukarkę do komputera

Aby drukować, należy zainstalować sterownik drukarki w komputerze.

Nazwa modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu drukarki.
Upewnij się, że pobierany jest prawidłowy sterownik dla Twojego modelu:
TJ-4420TN/TJ-4422TN: BROTHER TJ-44
TJ-4520TN/TJ-4522TN: BROTHER TJ-45
TJ-4620TN: Brother TJ-46

Metoda instalacji sterownika zależy od typu połączenia:

> połączenie USB (Windows/Mac/Linux)

> połączenie Bluetooth® (Windows)

> połączenie z siecią Wi-Fi® (Windows)

> połączenie z siecią przewodową (Windows)

Połączenie USB (Windows/Mac/Linux)

Więcej
informacji na temat instalacji sterowników można znaleźć w instrukcji instalacji sterownika dostarczonej ze sterownikiem.

 1. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.

 2. Pobierz najnowszy sterownik drukarki i oprogramowanie z sekcji [Pobieranie].
  Uruchom aplikację Seagull Driver Wizard i wybierz opcję Zainstaluj sterowniki drukarki i urządzenie USB.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.. Jeśli nie można zainstalować sterownika drukarki:

   Zainstaluj sterownik drukarki ręcznie:
   W aplikacji Seagull Driver Wizard wybierz opcję Instaluj sterowniki drukarki > inne. Usuń sterowniki drukarki:
   W aplikacji Seagull Driver Wizard wybierz opcję Usuń sterowniki drukarki > automatycznie usuń wszystkie sterowniki przez Seagull lub użyj zaawansowanych opcji usuwania sterowników drukarki. Zresetuj ustawienia drukarki:
   Uruchom narzędzie BPM (Narzędzie do zarządzania drukarką Brother), a następnie kliknij kolejno opcje Funkcja drukarki > domyślne ustawienia fabryczne.
Połączenie Bluetooth® (Windows)

Połączenie Bluetooth nie jest dostępne dla komputerów Mac. Aby korzystać z funkcji Bluetooth, wymagany jest opcjonalny interfejs WLAN/BT (PA-WB-001).
Szczegółowe informacje na temat instalacji interfejsu Bluetooth można znaleźć w sekcji często zadawane pytania: "jak podłączyć drukarkę za pośrednictwem sieci Bluetooth®/Wi-Fi®/przewodowej? Sprawdź nazwę lokalną Bluetooth:BPM: Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Kliknij kolejno opcje Konfiguracja drukarki > Bluetooth. LCD Wybierz kolejno interfejs > Bluetooth. Włącz funkcję Bluetooth w komputerze, a następnie sparuj ją z drukarką, wybierając kolejno Start > Ustawienia > urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia i włączając Bluetooth. Następnie wybierz opcję Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie i wybierz drukarkę.
Uruchom aplikację Seagull Driver Wizard i wybierz opcję Zainstaluj sterowniki drukarki i Bluetooth.
Połączenie z siecią Wi-Fi® (Windows)

Upewnij się, że ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego/routera i sieci drukarki są prawidłowo skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępu/ruterem lub skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

Skonfiguruj ustawienia sieciowe:
Korzystanie z diod BPMPodłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Uruchomić BPM. Kliknij kolejno opcje Konfiguracja drukarki > Wi-Fi. Określ ustawienia SSID, Encryption (Szyfrowanie) i Key (hasło sieciowe), a następnie kliknij Set (Ustaw). Kliknij przycisk Pobierz. Kliknij kolejno opcje funkcje drukarki > Strona konfiguracji.
Zostaną wydrukowane ustawienia sieciowe. Sprawdź, czy adres IP drukarki jest prawidłowy. Korzystanie z wyświetlacza LCD/ekranu dotykowegoWybierz polecenie Interface > Wi-Fi. Określ ustawienia SSID, Securityi hasło. Po zakończeniu na ekranie pojawi się ikona Wi-Fi i adres IP drukarki. Pobierz najnowszy sterownik drukarki i oprogramowanie z sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.
Uruchom aplikację Seagull Driver Wizard i wybierz opcję Zainstaluj sterowniki drukarki i sieć.
Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli port TCP/IP nie jest widoczny na liście, kliknij przycisk Utwórz port i wybierz opcję standardowy port TCP/IP > nowy port.
Wpisz adres IP i nazwę portu drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Kliknij Zakończ.
Wróć do okna Określ port i wybierz utworzony port.
Uruchom program BPM, a następnie kliknij kolejno opcje funkcje drukarki > domyślne ustawienia fabryczne. Połączenie z siecią przewodową (Windows)

Podłącz drukarkę i komputer do punktu dostępu/routera za pomocą kabli LAN. Drukarka automatycznie otrzymuje domyślny adres IP i wyświetla go na ekranie.

Powiązane modele

TJ-4420TN, TJ-4422TN, TJ-4520TN, TJ-4522TN

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

PJ-773

 • Skontaktuj się z nami
 • Rejestracja produktów
 • Odwiedź witrynę www. pl

Jak podłączyć drukarkę przez sieć Wi-Fi®?

Dostępne są następujące metody połączenia Wi-Fi:

 • Wireless Direct
 • Tryb infrastrukturyWPS (Wi-Fi Protected Setup™)Tryb Ad-hocNarzędzie do ustawiania drukarki jest dostępne w sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.

  Wireless Direct

  Funkcja Wireless Direct umożliwia bezpośrednie połączenie drukarki z komputerem lub urządzeniem przenośnym bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi; drukarka służy jako punkt dostępu Wi-Fi.

   Potwierdź ustawienia funkcji Wireless Direct drukarki. W przypadku łączenia się z urządzeniem przenośnym potwierdź ustawienia za pomocą komputera z systemem Windows lub Mac.W przypadku komputerów z systemem Windows
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Upewnij się, że na karcie [ Ogólne] dla opcji [ wybrany interfejs] wybrano opcję [Wireless Direct]. (To ustawienie jest wybierane jako domyślne ustawienia fabryczne).
   Zapoznaj się z często zadawanym pytaniem: "Korzystanie z ustawień komunikacji (dla systemu Windows)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawień komunikacji. W przypadku komputerów Mac
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i sprawdź, czy na karcie [ bezprzewodowa sieć LAN] dla opcji [ Włącz] wybrano ustawienie [Włącz]. aspx? faqid=faqp00100052_002">Korzystanie z narzędzia Printer Setting Tool (dla komputerów Macintosh)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat narzędzia Printer Setting Tool. Naciśnij  i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
   Wskaźnik (Wi-Fi) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy. Użyj komputera lub urządzenia przenośnego, aby wybrać SSID drukarki („DIRECT-***** _PJ-773" gdzie "***** ” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu) i wprowadź hasło („773***** „”).
   Po nawiązaniu połączenia wskaźnik (Wi-Fi) zaświeci się na niebiesko. Naciśnięcie przycisku (Wi-Fi) i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund spowoduje przejście drukarki w tryb WPS, a każde połączenie za pomocą bezprzewodowego połączenia bezpośredniego nie powiedzie się. Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji drukarki. (Zobacz często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki". )Narzędzie Printer Setting Tool umożliwia również łatwe zastosowanie zmian ustawień sieciowych w wielu drukarkach. )Etykieta z numerem seryjnym znajduje się z tyłu drukarki lub w komorze baterii. Podczas korzystania z funkcji Wireless Direct nie można połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby korzystać z Internetu, użyj połączenia przewodowego (gdy komputer jest podłączony) lub połącz się za pomocą trybu infrastruktury.
  Tryb infrastruktury

  Tryb infrastruktury umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Przed rozpoczęciem
  należy skonfigurować ustawienia Wi-Fi drukarki tak, aby komunikowały się z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. Po skonfigurowaniu drukarki komputery lub urządzenia przenośne w sieci będą miały dostęp do drukarki.Podłączanie drukarki do punktu dostępu/routera Wi-FiNajpierw zapisz nazwę SSID (nazwa sieci) i hasło (klucz sieciowy) punktu dostępu/routera Wi-Fi. Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012908/wifi. Skonfiguruj ustawienia trybu infrastruktury drukarki.uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze, a następnie kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Nastawy sieci bezprzewodowej]dla opcji [wybrany interfejs], a następnie wybierz pozycję [Infrastruktura] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN].
  Zapoznaj się z często zadawane pytania: "uruchom Kreatora konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, który znajduje się w pakiecie sterowników drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli pakiet sterowników drukarki nie został pobrany, odwiedź stronę [Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Wprowadź zapisany kod SSID lub kliknij przycisk [Szukaj] i wybierz kod SSID z wyświetlonej listy. Wprowadź hasło jako [hasło].Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadź tylko informacje dotyczące środowiska sieciowego.

  Kliknij Zastosuj.
  Po nawiązaniu połączenia między drukarką a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi wskaźnik (Wi-Fi) świeci na niebiesko. Komputery i urządzenia przenośne podłączone do tej samej sieci, co drukarka, będą miały dostęp do drukarki. Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z narzędzia Printer Setting Tool (Ustawienia drukarki) (często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki"). Aby połączyć urządzenie mobilne z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi, wybierz SSID i wprowadź hasło punktu dostępu/routera Wi-Fi, aby nawiązać połączenie między urządzeniem przenośnym a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

  Jeśli punkt dostępu/router Wi-Fi obsługuje protokół WPS, ustawienia i połączenia można łatwo skonfigurować.

  Najpierw upewnij się, że punkt dostępu/router Wi-Fi ma symbol WPS.
  Umieść drukarkę w zasięgu punktu dostępu/routera Wi-Fi. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępu/routera Wi-Fi. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu/routerze Wi-Fi, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około pięć sekund przycisk (Wi-Fi) na drukarce. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012911/wifi. gif" title="Wi-Fi" width="20"/> (Wi-Fi) na drukarce miga raz na sekundę na niebiesko. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012912/wifi.

  Drukarka będzie próbować połączyć się za pomocą WPS przez dwie minuty. Jeśli w tym czasie przycisk (Wi-Fi) zostanie naciśnięty i przytrzymany przez kolejne pięć sekund, drukarka będzie kontynuować próbę nawiązania połączenia przez dodatkowe dwie minuty.

  Tryb Ad-hoc

  Tryb ad-hoc umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przez Użyj komputera z systemem Windows lub Mac, aby skonfigurować ustawienia trybu Ad-hoc drukarki.podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Wybór interfejsu], a następnie wybierz pozycję [Ad-hoc] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN]. aspx? content=dl">Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki, a jeśli hasło zostanie ustawione w narzędziu do konfiguracji drukarki, wprowadź hasło. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Połączenie montażowe Brother Mfc490cw Color Inkjet All In One

  Bezpośredni link do pobrania Połączenie montażowe Brother Mfc490cw Color Inkjet All In One

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Połączenie montażowe Brother Mfc490cw Color Inkjet All In One